SOBRE L’IMPRESA

L’Impresa Management va ser fundada el 2011 per Manel Sánchez Tortosa per oferir serveis de management a intèrprets. Vam néixer amb la voluntat de proporcionar als músics un suport personalitzat que els ajudés a impulsar la seva activitat artística en un entorn global. Uns anys després vam començar també a prestar serveis de producció musical, amb la idea de ser un soci eficaç per a les organitzacions que necessitaven ajut extern de cara a la realització de concerts.

Els anys i les persones i organitzacions que ens han brindat l'oportunitat de col·laborar-hi, han anat configurant qui tractem de ser i si algú ens hagués de definir, ens agradaria que destaqués de nosaltres la nostra empatia cap a les necessitats de cada persona i cada projecte, a través d'un tracte respectuós i professional, i d'un servei eficaç on el centre sempre serà la música, oferta de la manera més honesta i personal possible. Això és a allò que aspirem.

«El cor d’una melodia no es pot escriure mai en un paper.»
Pau Casals